Podmínky zapůjčení

Základní podmínky pro zapůjčení nářadí nebo mechanizace jsou:

 • předložit 2 platné doklady určující Vaši totožnost
 • složit kauci určenou půjčovnou

Z dokladů totožnosti můžete použít:

 • FIRMY - kopie živnostenského listu, občanský průkaz, řidičský průkaz
 • FYZICKÉ OSOBY - občanský průkaz, řidičský průkaz, cestovní pas

Obecné smluvní podmínky zapůjčení:

 • Nájemce je povinen:
  • se seznámit se způsobem obsluhy a údržby a při jakémkoliv neporuzumění si vyžádat informace od správce půjčovny
  • pečovat o to, aby na najatém prostředku nevznikla škoda
  • přerušit práci po zahřátí stroje nad provozní teplotu, dokud stroj nevychladne
  • udržovat nářadí v čistém stavu a při jakékoliv závadě na svěřeném zařízení neprodleně hlásit tuto závadu půjčovně
 • Nájemce se dále zavazuje:
  • neprovádět jakékoliv zásahy do vnitří části stroje včetně elektrické instalace a připojných kabelů
  • nepoužívat stroje pro práci ve vodě, vlhku a výbušném prostředí
 • Vymezení odpovědnosti nájemce:
  • nájemce za celou dobu pronájmu odpovídá za poškození, zničení, odcizení nebo ztrátu věcí a zařízení
  • nájemce není oprávněn dát předmět do pronájmu třetí osobě
 • Úhrada případných škod:
  • v případě poškození stroje nebo v případě takového opotřebení stroje, které neodpovídá stavu stroje při vypůjčení, se nájemce zavazuje uhradit pronajímateli aktuální pořizovací cenu poškozených, ztracených či odcizených předmětů, respektivě skutečné náklady na jejich opravu
 • V případě, že bude zařízení znečištěné, bude zákazníkovi k půjčovnému účtován poplatek v min. výši 150,- Kč
 • V případě překročení 24-hodinové výpůjční lhůty:
  • o 1 hodinu  →  platba se zvyšuje o 1/4 denní sazby
  • o 3 hodiny  →  platba se zvyšuje o 1/2 denní sazby
  • o 5 hodin  →  platba se zvyšuje o jednodenní sazbu

CENA PŘÍSLUŠENSTVÍ A SPOTŘEBNÍHO MATERIÁLU NENÍ ZAHRNUTA V CENĚ NÁŘADÍ !


Půjčovna Sofiko - telefon

Hlavní menu

Stavební technika Zahradní technika Sekání trávy Frézování sněhu Půjčování grilů
Půjčovna nářadí a mechanizace